Scripts by numworks-nl

Name Description
binomial.py Dit script bevat twee functies voor het berekenen van binomiale kansen: binomialpdf(k,N,p) geeft p(X=k) en binomialcdf(k,N,P) geeft p(X≤k) voor N-herhalingen en een succeskans p. Public
factor.py Bevat een functie factor(n) die de primaire factor decompositie van n geeft. Public
ggd.py Dit script bevat de functie ggd(a,b) die de grootste gemene deler van a en b geeft. Public
graph.py Met dit script kun je functiegrafieken tekenen. De functie plotf(function,Xmin,Xmax,Ymin,Ymax) plot de functie als eerste argument in het door Xmin, Xmax, Ymin en Ymax gedefinieerde kader. Probeer bijvoorbeeld plotf(sin,-10,10,-2,2). De functie plotlist(list) plot de elementen van de lijst die als argument zijn geplaatst met een snelheid van één element per pixel op de horizontale as en op een verticale as aangepast ten opzichte van de waarden die in de lijst zijn opgenomen. Probeer bijvoorbeeld plotlist(range(320)). Public
kerstkrans.py Teken met dit script een kerstkrans op je rekenmachine! Je hoeft het script alleen maar uit te voeren. Public
lente.py Script om de lente te vieren! Installeer de laatste update om dit script te kunnen uitvoeren. Public
mandelbrot.py Dit script bevat een functie die een Mandelbrot-fractal plot met een bepaald aantal iteraties als argument. Bijvoorbeeld, voor 20 iteraties typ: mandelbrot(20). Public
nuum.py Speciaal Halloween-spel! Durf jij onze 4 labyrinten in 3D te verkennen om de 4 sleutels te vinden en te ontsnappen uit onze sinistere crypte? Gebruik richtingspijlen en haakjes om te draaien. Om te beginnen tussen nuum(). Public
polynomial.py Public
saint_patrick.py Zorg dat je rekenmachine voorzien is van de laatste update om dit script te laten werken! Voer het script uit en druk simpelweg op OK. Public
vlok.py Met dit script kan je een vlok tekenen volgens de Koch-curve met n-etappes (met n als gehele positieve getallen) in de kleur die gedefinieerd is in seg(). De functie seg(xa, ya, xb, yb, r, v, b) tekent segmenten A(xa, ya) en B(xb, yb) in de kleur (r, v, b). We kunnen gewoon intypen: seg(xa, ya, xb, yb), de kleur zal dan standaard magenta zijn. Public